دستگاه پرکن مایعات - از انواع ماشین آلات بسته بندی، دستگاه پرکن مایعات است که شامل پرکن مایعات غلیظ و پرکن مایعات رقیق است و تزریق هرکدام مکانیسم خود را دارد.

This user account status is Approved