User

اگر باغبان هستید، می دانید که هیچ چیز به اندازه کاشتن نهال و تماشای رشد آن به یک گیاه سالم رضایت بخش نیست. اما آیا می‌دانستید که کاشت انواع نهال گردو به جای گیاهان بالغ مزایای زیادی دارد؟ در اینجا فقط به چند مورد از فواید نهال اشاره می شود:


1. نهالها نسبت به گیاهان بالغ قیمت کمتری دارند.


2. یافتن نهال آسان تر از گیاهان بالغ است.


3. نهال ها در هنگام نشاء کمتر آسیب می بینند.


4. خرید نهال گردو پالیزگردو ها معمولاً نسبت به گیاهان بالغ هستند.


This user account status is Approved