User

شرکت فن آوری بن یاخته به عنوان اولین شرکت خصوصی ارائه دهنده خدمات و تولیدات حوزه مهندسی بافت، از ابتدا تا کنون بیش از چند صد پروژه پژوهشی را به اتمام رسانیده است. در طی این سال ها شرکت فن آوری بن یاخته بر آن بوده است تا ضمن حفظ افتخار پیشگامی، از به روز رسانی و به کاربستن فناوری های نوین عقب نماند. جهت ایجاد امکان پاسخگوئی به نیازهای روز پژوهشی در جامعه، به توان علمی، فنی و تجربی قابل اتکا نیاز است. شرکت فناوری بن یاخته


This user account status is Approved