ریچ و ایمپرشن برای پست اینستاگرام
ریچ به افرادی گفته می شود که پست شما را حتی برای چند ثانیه دیده باشند و ایمپرشن به تعداد کل بازدیدهایی که از پست شما شده است می گویند. حال ممکن است یک نفر مثلا 10 بار پست شما را دیده است و ایمپرشن به مقدار 10 تا برای شما ثبت می شود.

با بالا بردن تعداد ریچ و ایمپرشن پست خود که یکی از فاکتورهای اصلی برای ورود پست به اکسپلور است می توانید پست مورد نظرتان را وارد اکسپلور اینستاگرام کنید. سایت های خرید اکسپلور اینستاگرام این خدمات را ارائه می کنند.

This user account status is Approved